ליגה למקומות עבודה מחוז חיפה והצפון - תכנית המשחקים

 

 

2008-2009

מחזור

משחק

רמה

תאריך

יום

שעה

אולם

קבוצה א

קבוצה ב

מער' א

מער' ב

הרעות

1

1

א

24/11/2008

ב

17:30

אילן קרית חיים

רפא"ל

חברת חשמל

0

2

 

1

2

ב

05/11/2008

ד

18:30

בית הלוחם

ב.מ.ב.

בית המכס

2

0

 

1

3

ב

05/11/2008

ד

19:40

בית הלוחם

אוסם

בית הלוחם ב

1

2

 

1

4

א

05/11/2008

ד

20:50

בית הלוחם

רפא"ל

בית הלוחם א

2

0

 

2

5

ב

14/01/2009

ד

18:30

בית הלוחם

נייר חדרה

בית הלוחם ג

0

2

 

2

6

א

12/11/2008

ד

19:40

בית הלוחם

חברת חשמל

ש.ב. כללית

2

0

 

2

7

א

12/11/2008

ד

20:50

בית הלוחם

חברת חשמל

בית הלוחם א

2

0

 

3

8

ב

19/11/2008

ד

18:30

בית הלוחם

אוסם

בית הלוחם ג

2

0

 

3

9

א

19/11/2008

ד

19:40

בית הלוחם

רפא"ל

ש.ב. כללית

2

0

 

3

10

ב

19/11/2008

ד

20:50

בית הלוחם

בית הלוחם ב

נייר חדרה

0

2

 

4

11

ב

26/11/2008

ד

18:30

בית הלוחם

אוסם

נייר חדרה

2

0

 

4

12

ב

26/11/2008

ד

19:40

בית הלוחם

בית הלוחם ב

ב.מ.ב.

2

2

 

4

13

א

26/11/2008

ד

20:50

בית הלוחם

בית הלוחם א

ש.ב. כללית

2

1

 

5

14

ב

03/12/2008

ד

18:30

בית הלוחם

נייר חדרה

בית המכס

0

2

 

5

15

ב

03/12/2008

ד

19:40

בית הלוחם

אוסם

ב.מ.ב.

2

0

 

5

16

ב

03/12/2008

ד

20:50

בית הלוחם

בית הלוחם ב

בית הלוחם ג

2

0

 

6

17

א

05/01/2009

ב

17:30

אילן קרית חיים

רפא"ל

חברת חשמל

 

 

שינוי תאריך

6

18

ב

10/12/2008

ד

18:30

בית הלוחם

ב.מ.ב.

בית הלוחם ג

0

2

 

6

19

ב

17/12/2008

ד

19:40

בית הלוחם

אוסם

בית המכס

0

2

 

6

20

א

10/12/2008

ד

20:50

בית הלוחם

בית הלוחם א

ש.ב. כללית

2

0

 

7

21

ב

17/12/2008

ד

18:30

בית הלוחם

נייר חדרה

ב.מ.ב.

2

0

 

7

22

ב

10/12/2008

ד

19:40

בית הלוחם

בית הלוחם ב

בית המכס

2

0

 

7

23

א

17/12/2008

ד

20:50

בית הלוחם

רפא"ל

בית הלוחם א

2

0

 

8

24

ב

10/12/2008

ד

18:30

בית הלוחם

בית הלוחם ג

בית המכס

2

0

 

8

25

א

07/01/2009

ד

19:40

בית הלוחם

חברת חשמל

ש.ב. כללית

2

0

 

8

26

א

07/01/2009

ד

20:50

בית הלוחם

חברת חשמל

בית הלוחם א

2

0

 

9

27

א

12/01/2009

ב

17:30

אילן קרית חיים

רפא"ל

ש.ב. כללית

2

0

  

10

28

א

02/02/2009

ב

17:30

אילן קרית חיים

רפא"ל

חברת חשמל

2

1

 

10

29

ב

21/01/2009

ד

18:30

בית הלוחם

ב.מ.ב.

בית המכס

0

2

 

10

30

ב

21/01/2009

ד

19:40

בית הלוחם

אוסם

בית הלוחם ב

1

2

 

11

31

א

21/01/2009

ד

20:50

בית הלוחם

רפא"ל

בית הלוחם א

2

0

 

11

32

ב

28/01/2009

ד

18:30

בית הלוחם

נייר חדרה

בית הלוחם ג

0

2

 

11

33

א

28/01/2009

ד

19:40

בית הלוחם

חברת חשמל

ש.ב. כללית

2

0

 

12

34

א

28/01/2009

ד

20:50

בית הלוחם

חברת חשמל

בית הלוחם א

2

0

 

12

35

א

04/02/2009

ד

18:30

בית הלוחם

רפא"ל

ש.ב. כללית

2

0

 

12

36

ב

04/02/2009

ד

19:40

בית הלוחם

בית הלוחם ב

נייר חדרה

2

0

 

12

37

ב

04/02/2009

ד

20:50

בית הלוחם

אוסם

בית הלוחם ג

2

0

 

12

38

ב

11/02/2009

ד

18:30

בית הלוחם

אוסם

נייר חדרה

2

0

 

12

39

ב

11/02/2009

ד

19:40

בית הלוחם

בית הלוחם ב

ב.מ.ב.

2

0

 

12

40

א

11/02/2009

ד

20:50

בית הלוחם

בית הלוחם א

ש.ב. כללית

2

0

 

13

41

ב

18/02/2009

ד

18:30

בית הלוחם

נייר חדרה

בית המכס

2

0

 

13

42

ב

18/02/2009

ד

19:40

בית הלוחם

אוסם

ב.מ.ב.

0

2

 

13

43

ב

18/02/2009

ד

20:50

בית הלוחם

בית הלוחם ב

בית הלוחם ג

2

0

 

14

44

א

23/02/2009

ב

17:30

אילן קרית חיים

רפא"ל

חברת חשמל

0

2

 

14

45

ב

25/02/2009

ד

18:30

בית הלוחם

ב.מ.ב.

בית הלוחם ג

2

1

 

14

46

ב

25/02/2009

ד

19:40

בית הלוחם

אוסם

בית המכס

0

2

 

14

47

א

25/02/2009

ד

20:50

בית הלוחם

בית הלוחם א

ש.ב. כללית

2

0

 

15

48

ב

04/03/2009

ד

18:30

בית הלוחם

נייר חדרה

ב.מ.ב.

2

0

 

17

51

ב

18/03/2009

ד

18:30

בית הלוחם

בית הלוחם ג

בית המכס

 

 

 

17

52

א

18/03/2009

ד

19:40

בית הלוחם

חברת חשמל

ש.ב. כללית

 

 

 

17

53

א

18/03/2009

ד

20:50

בית הלוחם

חברת חשמל

בית הלוחם א

 

 

 

18

54

א

23/03/2009

ב

17:30

אילן קרית חיים

רפא"ל

ש.ב. כללית

 

 

 

19

55

א

30/03/2009

ב

17:30

אילן קרית חיים

רפא"ל

חברת חשמל

 

 

 

20

56

ב

06/04/2009

ב

18:30

בית הלוחם

ב.מ.ב.

בית המכס

 

 

 

20

57

ב

06/04/2009

ב

19:40

בית הלוחם

אוסם

בית הלוחם ב

 

 

 

20

58

א

06/04/2009

ב

20:50

בית הלוחם

רפא"ל

בית הלוחם א

 

 

 

21

59

ב

22/04/2009

ד

18:30

בית הלוחם

אוסם

בית הלוחם ג

 

 

 

21

60

א

22/04/2009

ד

19:40

בית הלוחם

רפא"ל

ש.ב. כללית

 

 

 

22

64

א

22/04/2009

ד

20:50

בית הלוחם

חברת חשמל

בית הלוחם א

 

 

 

16

49

ב

04/05/2009

ב

18:30

בית הלוחם

בית הלוחם ב

בית המכס

 

 

 

22

63

א

04/05/2009

ד

19:40

בית הלוחם

חברת חשמל

ש.ב. כללית

 

 

 

16

50

א

04/05/2009

ב

20:50

בית הלוחם

רפא"ל

בית הלוחם א

 

 

 

23

65

ב

13/05/2009

ד

18:30

בית הלוחם

ב.מ.ב.

בית הלוחם ג

 

 

 

23

66

ב

13/05/2009

ד

19:40

בית הלוחם

אוסם

בית המכס

 

 

 

23

67

א

13/05/2009

ד

20:50

בית הלוחם

בית הלוחם א

ש.ב. כללית

 

 

 

24

69

ב

20/05/2009

ד

18:30

בית הלוחם

אוסם

ב.מ.ב.

 

 

 

24

70

ב

20/05/2009

ד

19:40

בית הלוחם

בית הלוחם ב

בית הלוחם ג

 

 

 

25

71

ב

27/05/2009

ד

18:30

בית הלוחם

בית הלוחם ג

בית המכס

 

 

 

25

73

ב

27/05/2009

ד

19:40

בית הלוחם

בית הלוחם ב

ב.מ.ב.

 

 

 

26

75

ב

03/06/2009

ד

18:30

בית הלוחם

בית הלוחם ב

בית המכס

 

 

 

21

61

ב

10/06/2009

ד

18:00

בית הלוחם

בית הלוחם ב

נייר חדרה

 

 

 

22

62

ב

10/06/2009

ד

19:00

בית הלוחם

נייר חדרה

בית הלוחם ג

 

 

 

24

68

ב

10/06/2009

ד

20:00

בית הלוחם

נייר חדרה

בית המכס

 

 

 

25

72

ב

10/06/2009

ד

21:00

בית הלוחם

אוסם

נייר חדרה

 

 

 

26

74

ב

10/06/2009

ד

22:00

בית הלוחם

נייר חדרה

ב.מ.ב.

 

 

 
עמוד הראשי | דיווחים מהשטח | הודעות | תקנון | מבנה הליגה | תוכנית משחקים | טבלת דירוג | גלריה | קשר | קבוצות
 
 

לחץ כאן להשתתף בפורום

        רוצה לקבל עדכונים ?

הרשם לקבלת עדכונים מהאתר לחץ כאן

 

המונח החזר מס מתייחס לכספים שנוכו לך מהשכר ומהכנסות אחרות והועברו לידי רשויות המס. עקב שיטת "ניכוי במקור" הנהוגה בישראל ,נגבה לעיתים קרובות ,מס ביתר אותו הנך זכאי לקבל החזר מס בצרוף ריבית והפרשי הצמדה.

 

 

        כיף ברשת

אתה חולה ולא הצלחת להגיע היום ל אימון אישי ?  רוצה בכל זאת לשחק כדורעף ? מעכשיו אפשר לשחק כדורעף גם במחשב.
במיוחד לילדי בית הספר לכדורעף מדור מיוחד:
משחקי מחשב, הורדות, רקעים, שומרי מסך להורדה ועוד...רק על תשכח להגיע גם לאימונים !...למשחקי מחשב

 

 

       ליגות, אליפויות, חוגים...  

ליגות איגוד הכדורעף
ליגות בתי ספר
כדורעף חופים
מסגרות כדורעף אחרות
חוגי כדורעף וחובבנים
הליגה למקומות עבודה

 

ייעוץ פסיכולוגי הוא תחום בפסיכולוגיה הטיפולית המשקף את צרכיו של היחיד לקבל טיפול פסיכולוגי לשיפור דימוי עצמי וביטחון עצמי, להתמודדות עם משבר אישי, דיכאון, חרדה, להתפתחות והגשמה עצמית. פסיכולוגים רבים חושבים......

 

 

 

        אתרים חדשים

קייטנות | אימון אישי
מתנות
| עיתון בית ספרי
עריכה וידאו
| קוסמטיקה

 

פירוצ'י קפה מציעה עולם שלם של קפה לעסקים. כאן ניתן לרכוש מכונת קפה משרדית, מכונת אספרסו מקצועית, מכונת אספרסו ביתית או אספרסו אוטומטית בלחיצת כפתור...

 

 

חדשות כדורעף | כדורעף ישראלי | כדורעף עולמי | הכל על כדורעף | גלריה כדורעף | כדורעף חופים | לינקים | מאמן כדורעף | אודות | פורום כדורעף | מפה

האתר עוצב ונבנה ע"י "מחשבים נקודה" בניית אתרים, קידום אתרים ואחסון אתרים 2007 © כל הזכויות שמורות לאתר "אוהבים כדורעף"

free hit counter script