מודל הכנת הקבוצה למשחק ברמת ההישגיות גבוהה - היבט אחר על טכניקת משחק הכדור עף

 

מאת ד"ר צוריאנו יואן וד"ר פינקו סטרימבאום


המפגשים הבינלאומיים  האחרונים בכדור עף מבליטים את הרמה הגבוהה של התפתחות משחק זה. משחק תחרותי כיום הוא הצגה אמיתית: השחקנים מוכנים היטב מבחינה מתודית, כושרם הגופני מצויין, והשליטה הטכניקו-טקטית במגרש מפליאה; הקשר בין ההגנה להתקפה מתחזק והוא מבוסס על טכניקה המגיעה לעיתים לוירטואוזיות גבוהה; כמו כן מלווה הטכניקה בטקטיקה קבוצתית המשתנה בהתאם לטקטיקה של קבוצת היריב; ובעיקר הטכניקה והטקטיקה נשענות על תכונות פיזיות ספציפיות הדרושות במשחק הכדור עף. כדי להגיע למעמד זה , עובר שחקן הכדור עף דרך הכרחית, כאשר האחראי הממונה על המסלול המתודי באופן ישיר הוא מאמן הקבוצה.
ואכן כדי להקנות לשחקן את הטכניקה המורכבת כל כך של משחק הכדור עף נצטרך להשתמש במתודיקה המוכתבת לנו מהתוצר הסופי הנדרש במשחק התחרותי הבינלאומי. מכיוון שטכניקה כוללת צורות ביצוע מגוונות של פעולות גופניות, עלינו להכיר את אופן הביצוע ואת תוכנה של הטכניקה ולתרגל אותם. כיום אין להסתפק, כפי שמאמנים אחדים עושים , בתרגול צורת הביצוע רגילות (מכת פתיחה , קבלת מכת פתיחה חסימה וכד' ) בכך פותרים את הבעיה בצורה שטחית בלבד , ורחוקים מלתת תשובה לדרישות המורכבות כל כך של משחק הכדור עף .
לכן בכדי להכין קבוצה בצורה נאותה עלינו לשלב עם צורת הביצוע של היסודות הטכניים גם תרגל של תוכן הביצוע הטכני, תוכן ביצוע שמורכב ממטרת הביצוע הטכני ואופן הביצוע של מערכת העצבים המרכזית. בתרגול הטכניקה ישולבו צורות ביצוע מגוונות עם התוכן ,
והמבצע יהיה מודע לכך שהשימוש בנתוניו הפסיכולוגיים הפיזיים וטכניקו טקטיים הם הכרחיים כדי להצליח. רק אם נעבוד בדרך זו נשפר מאוד את תהליך ההדרכה, ונוביל את החניכים בדרך מתודית עדיפה. כבר מהצעדים הראשונים נלמד אותם להכות בכדור ויחד עם זאת נכין אותם בעזרת חיזוי נכון לפגוש את הכדור במקום שאליו נשלח ע"י היריב.
ביצוע טכני נכון ללא המפגש עם הכדור במקום המתאים ביותר  אינו יעיל והפך , הערכה נכונה ובחירה נכונה של מקום המפגש עם הכדור ללא ביצוע טכני נכון אינה מובילה לתוצאות טובות בפתרון מצבי משחק .
מכאן שבמסגרת תהליך האימון נלמד במקביל את טכניקת הביצוע של פעולות משחק הכדור עף, שיופיעו במצבי המשחק השונים, בו בזמן עם ההערכה והחיזוי מראש של מקום המפגש עם הכדור. למשל , אם נבין את הקבלה התחתית בהגנה כמכה בכדור בטכניקה מסוימת ולא כפעולה מורכבת, עם כל הקשור במורכבותם של המצבים הנוצרים במהלך המשחק, נבנה שחקנים שיודעים להכות היטב בכדור אך יהיו בלתי מוכנים ליישם את המטרה ולהגיע למודל הסופי שהוא המשחק.

יסודות השיטה
במסגרת משחק הכדור עף השחקנים נוגעים בכדור בצורה שונה בביצוען של פעולות המשחק השונות. נתמקד בשני תהליכים בסיסיים:  * מכת פתיחה קבלת מכת הפתיחה הגשה פעולת ההנחתה   * חסימה קבלה בהגנה והצלות למיניהן במסגרת אבטחת המנחית והחוסם
בכל פעולת משחק שהינה פעולה ספציפית ומורכבת , נוטלים חלק מספר שחקנים .
הצלחתה של כל פעולה תלויה במספר פעולות הכנה שהשחקנים מבצעים לפני הנגיעה בכדור . פעולות הכנה אלה שונות מבחינת איכותן וכמות השימוש בהן בגילאים השונים .
פעולות ההכנה המבטיחות את הצלחת ביצוען של פעולות המשחק, מתוארות בתרשים הבא בשמונה שלבים.  השלבים 1 עד 7 מאפיינים קטע משחק, בעוד ששלב 8 מקשר בין שני קטעי משחק, שלב זה מהווה סוף לקטע ראשון והתחלת קטע הבא אחריו . אין להפריד בין שני קטעי המשחק כאשר השני מהווה המשך של הראשון . במידה ונפריד ביניהם נקטע את המשחק , דבר שלא רצוי .
מכל פעולות ההכנה הקודמות למגע עם הכדור החשובה ביותר היא ניתוח המצב הנוצר במהלך המשחק. לצערנו פעולה זאת אינה זוכה לתשומת הלב הראויה לה במסגרת תהליך  האימון. ואכן ניתוח פעולות המשחק מסתכם באיסוף כל הנתונים המגיעים לשחקן במהלך המשחק. השחקן עוקב אחרי הכדור בראייה מרחבית, אך בו בזמן עליו להגיב לגירויים נוספים: נקודות אחיזה שמיעתיים (תקשורת מילולית); נקודות אחיזה חזותיים - פעולות שחקני היריב, המגרש, מצב הכדור, הרשת, וכל אלה בהתאם למהלכי המשחק. 

פעולות ההכנה שמבטיחות הצלחת פעולות המשחק ושילבן מבחינת בסדר ביצוען:

רק בדרך זו השחקן אוסף את הנתונים הנדרשים לקבלת ההחלטה . השחקן נמצא בקשר עין מתמיד עם הכדור ובו בזמן סוקר במבטו נקודות אחיזה שונות בהתאם לפעולת המשחק שעתיד להשתתף בה. במשך זמן זה השחקן מקבל מידע חיוני שיעזור לו בבחירת כיוון התנועה והמגע עם הכדור במקום המתאים ביותר ליישום פעולת המשחק . לאחר קבלת ההחלטה השחקן ינוע למקום המפגש עם הכדור .
הרבה מאוד שחקנים בעלי טכניקה טובה שמגיבים רק למהלך הכדור ומזניחים יתר הנתונים
אינם מגיעים בהרבה מהמקרים לכדור. לכן יש לתרגל בתהליך האימון , אפילו בשלבים הראשונים של הוראת הכדור עף , מהלכי משחק כפי שקורים במשחק התחרותי, כלומר ללמד את החניכים לאסוף נתונים , לנתח אותם , לחזות את מסלול הכדור , לקחת החלטה נכונה ולפעול. החניך ילמד שלכל מהלך משחק יש מאפיינים משלו,  לניתוח , לחיזוי מראש , להחלטה ולביצוע, ואז ההחלטה תילקח בהתאם למצב .
כדי שהשחקן ילמד את המאפיינים השונים נעשה בהם שימוש כבר באימון עם המתחילים. נתרגל ביצועים בכל מיני הרכבים - זוגות, שלשות, רביעיות - ודורשים מהחניכים ביצועים טכניים לפי נוסחה קבועה מראש למשל:    א.  מסירה ארוכה ; תנועה לפנים ; קבלה ונסיגה ;     ב. הנחתה ובעקבותיה קבלת כדור. אולם על כל מאמן לקחת בחשבון שלימוד לפי נוסחות קבועות עלול לפגוע ברמתו המחשבתית והתחרותית של השחקן לעתיד , ועל כן עליו להרגילו לחשיבה טקטית עצמית.  

 כדי להמחיש את הנטען לעיל נביא בהמשך דוגמאות עבור כל פעולת משחק:    *מכת הפתיחה;    *קבלת מכת הפתיחה;    *ההגשה;   *פעולת ההתקפה;   *החסימה ;   *קבלת הנחתה;  *הגנת שטח:   *אבטחת החוסם;  * אבטחת המנחית;    * אבטחה עצמית .

 נתאר את פעולות ההכנה וחשיבותן עד לרגע המפגש עם הכדור כמרכיבים בלתי ניתנים להפרדה מטכניקת המשחק. 
 

מכת הפתיחה
מכת הפתיחה יחד עם קבלת מכת הפתיחה הן פעולות משחק שלא זוכות לתשומת לב ראויה בתהליך האימון. פעולות משחק אלה מבוצעות בנפרד בדרך כלל לקראת סוף האימון ללא השגחה קפדנית, או שהן מבוצעות במסגרת תרגיל משולב מורכב שהדגש מושם על ההגשה וההנחתה.
מכת הפתיחה היא בעלת השפעה מכרעת לגבי מהלך המשחק. מכת פתיחה טובה הכוללת *מסלול המעוף "צף"; * דיוק רב;  *מהירות כדור גבוהה - יכולה לתת בין 2-7 נקודות במשחק אם בצורה ישירה ואם על-ידי קבלה בלתי מדויקת שבעקבותיה היריב אינו יכול לבנות פעולות התקפה מהירות ומגוונות .
ממעקבים סטטיסטיים ניתן לקבוע שלרוב השחקנים סוג אחד של מכת פתיחה שבטכניקה שלו הוא שולט היטב ובו הוא מרבה להשתמש במשחקים. רק שחקנים עם הרבה ניסיון שולטים לפחות בסגנון מכת פתיחה נוסף בו הם עושים שימוש במצבים מסוימים. 

פעולות הכנה
עבור השחקן שיבצע מכת הפתיחה מתחילות פעולות ההכנה מיד עם יציאת הכדור מהמשחק בזמן שהוא עושה את דרכו אל המקום ממנו יבצע את מכת פתיחה. המציאות מחייבת אותנו להתייחס בחשיבות רבה לתוצאה ולמהלך המשחק הנוכחי. ואלה פעולות הכנה של מבצע מכת הפתיחה הקשורות לנעשה:

 במגרש קבוצת היריב

1.       בודק את יכולת הקבלה של היריב כקבוצה או כבודדים.

2.       בודק האם נעשו חילופי שחקנים בקבוצת היריב  זמן מה לפני כן או בשלב הנוכחי .

3.       בודק מערך קבוצת היריב בקבלת מכת הפתיחה .

                       §           מאתר את מיקומו של המגיש .

                       §           מחפש  מקום לא מכוסה היטב.

                       §           מאתר את מיקומו של המקבל החלש.

                       §           מחפש  עמידה שגויה במערך קבוצת היריב.

                       §           להפנות את מכת הפתיחה אל מקום שהשחקנים מתווכחים .

במגרש של קבוצתו

1.  לאחר פעולה ממושכת ועצימה בקו הקדמי על השחקן ללכת באיטיות אל  מקום הביצוע של מכת פתיחה,

      אך לא בהכרח , אם המצב דורש יש לפעול במהירות .

2.  בוחר המקום המתאים לביצוע מכת הפתיחה ביחס לקו האחורי .

3.   נקודות אחיזה לביצוע הטכני של מכת הפתיחה :

                       §            בוחר את סגנון מכת הפתיחה ( צפה בניתור וכד' )

                       §           אוחז וזורק את הכדור לקראת ביצוע מכת הפתיחה עצמה.

הביצוע הטכני עצמו  של מכת הפתיחה  בהתאם לכל המתואר לעיל מיועד לגרום לקבוצת היריב :

                       §            שיבוש קבלת מכת הפתיחה יריב שיקשה עליו על בניית פעולת התקפה מהירה  ומגוונת

                       §           השגת נקודה ישירה .

קבלת מכת הפתיחה

קבלת מכת הפתיחה משפיעה ישירות על השגת זכות מכת הפתיחה או אובדן נקודה - מטרות שסביבן מסתובב למעשה משחק הכדור-עף. טיב הקבלה משפיע באופן ישיר על טיב ההגשה ובהמשך כמובן משפיע על טיב ההתקפה ואופה. בגלל חשיבותה יש להקדיש לה מקום נרחב בתהליך האימון על מנת ללמוד קבלה נכונה ולשפר אותה כל הזמן. במשחק השחקן יתייחס בנפרד לכל קבלה וקבלה היות וידוע שבלתי אפשרי להוציא שתי מכות פתיחה זהות לחלוטין.

פעולות הכנה

1.       נקודת אחיזה הראויה להתייחסות על סמך מידע מוקדם: הכרת אפיונים של השחקן המבצע מכת  הפתיחה.

2.       נקודת אחיזה הקשורה בביצוע :

                       §           להכיר את סוג מכת הפתיחה שבה משתמש היריב (צפה, חזקה מדויקת וכו').

                       §           לזכור את המקום ממנו היריב מבצע את מכת הפתיחה.

                       §           לדעת את מצבו של השחקן ביחס לקו האחורי    

3.       לנתח את המצב של מקבלי מכת הפתיחה  , חלוקה וכיסוי שטח המגרש בקבלה בשיתוף עם חבריהם  לקבוצה.

4.       לנתח את מצב הגוף של השחקן המבצע מכת הפתיחה ביחס לרשת ומעקב אחרי תנועת יד המכה לפני ובזמן הביצוע .

5.       לעקוב אחרי מסלול הכדור עד לרגע ביצוע הקבלה, דגש מיוחד על הקטע האחרון של מעוף הכדור , כולל הנגיעה ברשת שעלולה להסיט אותו .

6.       לקבל החלטה, לנוע אל הכדור, עצירה, ביצוע הקבלה בצורות שונות תוך כדי גלגולים והצלות למיניהם בהתאם לנתונים שנאספו .

ההגשה, ההרמה

ההתייחסות לפעולת ההגשה כמושג טקטי  מחייבת אותנו לתרגל אותה באימונים ומשחקים במסגרת פעולת ההתקפה . אם לא נתרגל אותה בקונטקסט הנכון - נחמיץ את המטרה בשעת הביצוע של פעולת ההתקפה .

המגיש הוא שחקן בעל תכונות מיוחדות הבאות לידי ביטוי במשחקו כבונה משחק.

המגיש  ינצל במשחקו את תכונותיו האישיות במסגרת הטקטיקה הקבוצתית בהתקפה ובהתאם למצבי המשחק.

פעולות הכנה של המגיש

1.       היות שהמגיש אינו משתתף בקבלה, הוא יכול לעקוב אחרי השחקנים היריבים, באופן מיוחד אחרי תנועת השחקנים החוסמים.

2.       המגיש מתקשר עם המנחיתים בעזרת סימנים או קודים מסוימים ( חזותיים - שמיעתיים ) שתורגלו באימון. 

3.       המגיש מנתח מכת הפתיחה של היריב, מזהיר ומעודד בקול את שחקני קבוצתו המשתתפים בקבלתה .

4.        המגיש מנתח טיב קבלת מכת הפתיחה.

5.       המגיש נע אל המקום שאליו לפי הערכתו יגיע הכדור לאחר קבלת מכת הפתיחה .

6.        המגיש מנתח את תנועת חבריו המנחיתים ואת תנועת חוסמי קבוצת היריב  .

1.                המגיש מבצע את ההגשה לסוגיה :

                       §           בשתי ידיים או ביד אחת מלמעלה.

                       §           עם או בלי ניתור

                       §           עם או בלי נפילה .

                       §           באמצעות מסירה עילית או תחתית לפנים ולאחור בקצבים שונים.

 

 כל אלה מתבצעים בעקבות ניתוח המצב וקבלת החלטה , כך שהכדור המוגש יגיע למקום ה נכון :

                       §            יגיע מול החוסם החלש.

                       §            יגיע מול החוסם הנמוך.

                       §            יגיע מול חוסם אחד .

                       §            ישבש ארגון חסימה הודות לגורם ההפתעה ותיווצר התקפה ללא חסימה.

 

2.       לאחר מכן נע המגיש לאבטחת מנחית.

ההנחתה
 

בפעולות השייכות להתקפה מוטלת על המנחית האחריות הרבה ביותר כמוציא לפועל של ההגשה. במקרה ששתי הפעולות הקודמות להנחתה - קבלת מכת הפתיחה או הקבלה בהגנה וההשגה בוצעו היטב , כל האחריות בסופו של המהלך מוטלת על המנחית. לכן הפעולות המכינות את ההתקפה מזה, והעזרה שצריכים לתת למנחית, האבטחה,  מזה - חשובות ביותר במשחק התחרותי.
 

פעולות הכנה

1            נקודות אחיזה הראויות להתייחסות על סמך מידע מוקדם :

o        לברר מה יכולת החוסמים במהלך משחק הנוכחי .

o        לערוך תאום מוקדם בין המנחיתים לבין המגיש : ( באמצעות קודים וסימנים ) סוג  ההגשה,  

מקום המפגש של המנחית עם הכדור .

2            על המנחית לנתח מסלול הכדור מהקבלת מכת פתיחה או מהגנת שטח - יחד עם תנועותיו של המגיש.

3            לשער את מקום שבו יפגוש המגיש את הכדור מהקבלה.

4            לנתח את פעולות ההכנה שבוצעו ע"י המגיש.

5            לנתח את טיב ומסלול ההגשה קצב ההגשה: 1 ; 2 ; 3.

6            לנתח את חסימת היריב.

7            ביצוע ההרצה , ההינתקות והשהיה באוויר.

8            לערוך ניתוח סופי של החסימה ( במידה ונתגלו שינויים תוך כדי הביצוע ) ושל שאר שחקני הקבוצה היריבה במערך ההגנתי.

9            בזמן הניתור ניתן לשנות את אופי ההתקפה בעקבות השינויים שרואה המנחית ברגע האחרון .

 10        לבצע את ההנחתה ובעת הצורך גם האבטחה עצמית.

החסימה
בגלל עוצמתה ורבגוניותה של ההתקפה, החסימה היא הנשק הראשוני והחשוב ביותר של ההגנה. ללא חסימה שאר פעולות ההגנה יתקשו למלא את תפקידם ולא ימנעו הפסד נקודות. בהתחשב בכך נצטרך לכוון את החניכים עוד בתהליך לימוד, להיעזר במספר נתונים חשובים בשעת ביצועה החסימה, ולא להיצמד  להרגל לקוי , לעקוב רק אחרי מעוף הכדור.

 

פעולות הכנה

1            נקודות אחיזה הראויות להתייחסות על סמך מידע מוקדם: עדיפויות השחקנים בהתקפה.

§         לפי העמדה מעין מעדיפים היריבים לתקוף .

§        לפי ההגשה – לעקוב אחר איזה סוג  ההגשה .

§         לפי הכיוון להכיר לאיזה כיוון מעדיפים היריבים לתקוף ( אלכסון- ישר ) .

2            ניתוח מצב של השחקנים המנחיתים הנמצאים בקו הראשון בקבוצת היריב :

§         לשער אם בהתקפה נוטלים חלק2 או 3 מתקיפים ; או שהצטרפו אליהם גם שחקני קו האחורי.

§         להכיר את מיקומם ליד הרשת

§         לשער החלפות מקומות אפשריות בין התוקפים

§         להשתמש בידע מוקדם על צירופים טקטיים מועדפים בהתקפה.

3            לעקוב אחרי טיב קבלת מכת הפתיחה או הקבלה בהגנת שטח ואת מסלולם.

4            לשער המקום אליו יגיע הכדור מהקבלה

5            לשער תנועת המגיש ומיקום הגוף שלו ביחס לתוקפים ( מהקו הראשון והשני ), וכן פעולת ההכנה שלו לפני המסירה.

6            לנתח את טיב  ההגשה ואת מסלולה.

7            לנתח את פעולותיו של השחקן שיתקוף:

                       §           מהירות וכיוון ההרצה.

                       §           טיב הקפיצה.

                       §           שינוי מצב הגוף במרחב.      

                       §           ניתוח תנועותיה של היד המכה בכדור ואפשרויות הנוצרות.

                       §           אפשרויות שינוי כיוון בהתקפה הנגרמות בגלל מפגש לא מדויק עם הכדור.

8            ביצוע החסימה:

                       §           תנועות החוסמים

                       §           לבצע את הניתור הנכון ובמקום הנככון.

                       §           להפעיל נכון את הידיים וכפות הידיים ובכיוון מתאים.

                       §           להקפיד על נחיתה נכונה ובמידת הצורך לבצע אבטחה עצמית.

במשך כל הפעולות שומרים החוסמים על קשר עין מתמיד עם הכדור. יש לזכור שלא ניתן להשיג את הצלחתה של החסימה ללא התייחסות לכל הנתונים המוזכרים לעיל  .

קבלת הכדור בהגנה

אם החסימה לא הצליחה לבלום את התקפת היריב, השחקנים האחראים על הגנת השטח צריכים להתמודד עם כדור ההתקפה. לאחר פעולות ההכנה על השחקן המקבל  להגיע אל המקום בו עתיד לנחות הכדור ולבצע את הקבלה עצמה. כל פעולות ההכנה כפי שתוארו אצל החוסמים חשובות באותה מידה גם לגבי השחקנים המשתתפים בהגנת השטח . בנוסף לנתונים הקשורים לחסימה , מוטלות על השחקנים המשתתפים בהגנת שטח מספר משימות נוספות.

1         נקודות אחיזה הראויות להתייחסות הקשורות לחסימה של הקבוצה המגנה:

                         §           לשער מהו גובה החסימה

                         §           לקבל מידע מהחוסמים איזה כיוון מכסים ( ישר האלכסון ) .

                         §           לברר אם  החסימה סוגרת היטב את הכיוון הכדור, אם אין רווח בין החוסמים.

§          על החוסמים לקפוץ בזמן לכדור , לא מוקדם או מאוחר מידי.

2         נקודות אחיזה הראויות להתייחסות הקשורות לפעולות ההתקפה של קבוצת היריב :

§         אם הכדור עובר את קו האמצע של הגוף המנחית קרוב לצד של היד שאינה מנחיתה הוא יכה

§         בהמשך כיוון גופו.

§         לפעמים מנחיתים נוהגים להנחית בכיוון הקו שהוא המשך של תנופת גופם.

§         הגשה על יד האנטנות ומהירה כמעט תמיד מונחתת באלכסון על ידי שחקנים לא מנוסים.

§         שחקנים מנוסים יותר מכים הגשות אלה בכיוון הישר.

§         כדור מוגש להנחתה בקצב שני או שלישי יונחת לעיתים קרובות באלכסון ורק לעתים רחוקות

§         על הישר.

§         כאשר מנחית מנתר מתחת לכדור, או שיש לו טכניקת ניתור לקויה, נצפה לכדור "טיפ" או לכדור

             שיפגע בחסימה ויצא החוצה.

השיקולים אלה ידועים מראש בחלקם צריכים להילקח בחשבון שוב בכל חסימה וחסימה. אכן שיקולי הדעת וההחלטות של השחקן שיבצע את הקבלה בהגנה הם תוצאה של בדיקת כל הנתונים של התקפת היריב ונתוני

החסימה של קבוצתו. אם נתייחס רק לנתונים של התקפת היריב ונזניח נתוני החסימה שלנו או ההפך , לא יהיו בידינו מספיק נתונים וכתוצאה בכך לא נפגוש את הכדור.  ובאמת ניתן לראות שחקנים אשר מחכים לכדור מחוץ למגרש. שחקנים אלה ערכו ניתוח מושלם והגיעו למסקנה שהשחקן היריב יוציא כדור מהחסימה החוצה. אם השחקן לא היה מחכה שם בעקבות שיקוליו לא היה מגיע לכדור.

הקבלה במסגרת האבטחה העצמית; אבטחת המנחית; אבטחת החוסם

עלינו לעלות את חשיבותה של האבטחה העצמית , אבטחת המנחית או החוסם למעמד שאר הפעולות במשחק הכדור עף. לעתים קורה שהכדור החוזר מחסימה לאחר פעולת התקפה בלתי מוצלחת; לעתים קורה שהמנחית מגיע למסקנה שהפתרון הטוב ביותר ברגע נתון להנחית חלש לתוך החסימה על מנת לקבל מחדש את הכדור החוזר ולתקוף מחדש. בשני המקרים הצלת הכדור בצורותיה השונות ומגוונות לאחר האבטחה העצמית , אבטחת המנחית או החסימה הם חלק מהמשחק והופכים אותו ליותר מעניין. ולכן כל פעולות ההכנה שדובר עליהם בהנחתה ובחסימה נכונום גם כאן עם הדגש במספר נקודות.

חשוב לומר שאבטחת המנחית הינה פעולה המבוצעת על ידי כל השחקנים בהתאם לעמדות שבהם הם נמצאים במערך הקבוצתי , אבטחת החסימה מבוצעת על ידי שני שחקנים לכל היותר.

מספר נקודות אחיזה ראויות לתשומת לב:

 

1.       חייבים ללמד את המנחיתים ואת החוסמים לא לעצום עיניים בזמן פעולתם.

2.       התוקף יודע מראש לפני שמכה בכדור שהכדור ייחסם, ולכן עליו להתכונן לאבטחה עצמית.

3.       השחקנים יכולים לחזות מראש בהתאם להנחתה ולחסימה את כיוון הכדור החוזר.

4.       על החוסם  החוזה את כוונות המנחית לנהוג :

                       §           יכול לשנות את גובה הניתור. 

                       §           לפעמים לא יקפוץ כלל וכך יפתור את בעיית האבטחה העצמית בהצלחה רבה יותר .

                       §           הודות לחיזוי כוונות המנחית יכולים השחקנים המגנים  לצפות מראש את הכיוון ומסלול

       הכדור לנוע במהירות ולהצילו באמצעים שונים :

-          בניתור מרבי , בינוני.

-          במכרע או בלי.

-          גלישת חזה.

-          גלגולים למיניהם.

קבלת מכת הפתיחה

קבלת מכת הפתיחה משפיעה ישירות על השגת זכות מכת הפתיחה או אובדן נקודה - מטרות שסביבן מסתובב למעשה משחק הכדור-עף. טיב הקבלה משפיע באופן ישיר על טיב ההגשה ובהמשך כמובן משפיע על טיב ההתקפה ואופיה. בגלל חשיבותה יש להקדיש לה מקום נרחב בתהליך האימון על מנת ללמוד קבלה נכונה ולשפר אותה כל הזמן. במשחק השחקן יתייחס בנפרד לכל קבלה וקבלה היות וידוע שבלתי אפשרי להוציא שתי מכות פתיחה זהות לחלוטין.

פעולות הכנה

1.       נקודת אחיזה הראויה להתייחסות על סמך מידע מוקדם: הכרת אפיונים של השחקן המבצע מכת הפתיחה.

2.       נקודת אחיזה הקשורה בביצוע :

                       §           להכיר את סוג מכת הפתיחה שבה משתמש היריב (צפה, חזקה מדויקת וכו').

                       §           לזכור את המקום ממנו היריב מבצע את מכת הפתיחה.

                       §           לדעת את מצבו של השחקן ביחס לקו האחורי    

3.       לנתח את המצב של מקבלי מכת הפתיחה  , חלוקה וכיסוי שטח המגרש בקבלה בשיתוף עם חבריהם לקבוצה.

4.       לנתח את מצב הגוף של השחקן המבצע מכת הפתיחה ביחס לרשת ומעקב אחרי תנועת יד המכה לפני ובזמן הביצוע .

5.       לעקוב אחרי מסלול הכדור עד לרגע ביצוע הקבלה, דגש מיוחד על הקטע האחרון של מעוף הכדור , כולל הנגיעה ברשת שעלולה להסיט אותו .

6.       לקבל החלטה, לנוע אל הכדור, עצירה, ביצוע הקבלה בצורות שונות תוך כדי גלגולים והצלות למיניהם בהתאם לנתונים שנאספו .

 

לסיכום

הטכניקה של משחק הכדורעף מורכבת מפעולות משחק שונות: הנחתה, קבלת מכת הפתיחה, חסימה וכד' שצריכים להבין אותן כפעולות מורכבות ולא רק כמכה בכדור בטכניקה מסוימת. במצב זה פעולות ההכנה שלפני המגע בכדור והטיפול עצמו בכדור מהווים יחידה אחת כאשר לגורם הראשון השפעה ישירה על הצלחת הגורם השני. בתהליך האימון יש ללמד פעולות ההכנה יחד עם המכה בכדור, ולא לדחות זאת לזמן מאוחר יותר ולצפות שבמשך הזמן עם הניסיון ידע השחקן לבצען .

לאחר שהשחקן ידע את סדר העדיפויות של פעולות ההכנה הוא ימקד את תשומת ליבו בביצוע הסופי .

בכל פעולות משחק יוכל השחקן להכין את ביצוע המכה :

ראשית לנוע למקום המפגש עם הכדור ורק לאחר מכן המכה בכדור.

רק אם נלמד מהתחלה את החניכים להיעזר בנקודות האחיזה המוזכרים בהצגת פעולות המשחק, ישתרשו אצלם הרגלים כמו :

-          ראיה מרחבית

-          קשר עין עם כמה מוקדים באופן סימולטני

-          מעבר באופן רציף של המבט והקשב מנקודת אחיזה אחת לשנייה  

לכן תרגילים משולבים, תרגול משולב של תרגילים וקטעי משחק , משחקים עם נושא ומשחקים לימודיים , מתוכננים כאמצעי אמון, צריכים להבטיח חזרות של פעולות המשחק בשלמותן , הכוללות פעולות ההכנה והמגע עם הכדור.
 

 
חיפוש בגוגל
כל מה שחיפשת על כדורעף
 

 

        המליץ על האתר שלנו !


 

כל בעל אתר רוצה להיות ראשון בגוגל אבל רק באמצעות קידום אתרים ניתן להגיע למטרה...

 

       תולדות הכדורעף בישראל

אין תאריך מדויק המציין את ראשיתם של משחקי הכדור-עף בארץ. ייתכן שהם

החלו עם גלי העלייה הרביעית
(1924) או אולי עם העלייה החמישית (1932). אולם ידוע לנו ששיחקו כדור-עף במחנות ההכשרה לקראת העלייה ארצה וכן במחנות העבודה בארץ
... המשך המאמר

        כדאי לגלוש

קראטה |  העלאת קבצים
 

 

        דרושים כתבים וצלמים

האתר הוא שלכם, הגולשים ! מערכת האתר מחפשת כתבים ו צלמים המעוניינים לתרום מפרי עטם,

מקלדתם ומצלמתם ולהפוך לשותפים פעילים באתר. מדובר במסירת ידיעות, כתבות וצילומים ממשחקים, טורנירים, פעילות יום יומית של הקבוצות או אירועי כדורעף.
לפרטים נוספים

 

        לומדים כדורעף

המפגשים הבינלאומיים  האחרונים בכדור-עף מבליטים את הרמה הגבוהה של התפתחות המשחק.  הכדור עף התחרותי כיום הוא הצגה אמיתית: השחקנים מוכנים היטב מבחינה מנטאלית, עם כושר גופני  מצויין, והשליטה הטכניקו טקטית במגרש מפליאה; הקשר בין ההגנה להתקפה מתחזק והוא מבוסס על טכניקה... המשך המאמר

 

לחץ כאן להשתתף בפורום

 

        רוצה לקבל עדכונים ?

הרשם לקבלת עדכונים מהאתר לחץ כאן

 

 

        כיף ברשת

אתה חולה ולא הצלחת להגיע היום ל אימון אישי ?  רוצה בכל זאת לשחק כדורעף ? מעכשיו אפשר לשחק כדורעף גם במחשב.
במיוחד לילדי בית הספר לכדורעף מדור מיוחד: משחקים, הורדות, רקעים, שומרי
מסך להורדה ועוד...רק על תשכח להגיע גם לאימונים !...למשחקי מחשב

 

 

 

 

        אתרים חדשים

עריכה וידאו | אתר חתונה
מאמן אישי |
מכונת קפה

 

 

 

        מה עוד באתר... 

ספר אורחים
דעות ברשת
סקרים
נבחרת ישראל בכדורעף
מועדוני כדורעף
כרטיס שחקן
טכניקה, טקטיקה
כושר גופני בכדורעף
משחקי הכנה לכדורעף
מבדקים והערכת היכולת
ציוד ואביזרים
 פינת השיפוט

עמותת ותיקי הכדורעף

פרסמו אצלנו

 

 

 

חדשות כדורעף | כדורעף ישראלי | כדורעף עולמי | הכל על כדורעף | גלריה כדורעף | כדורעף חופים | קישורים | דרושים | אודות האתר | פורום כדורעף | מפת האתר

האתר עוצב ונבנה ע"י "מחשבים נקודה" בניית אתרים, קידום אתרים ואחסון אתרים 2007 ©  כל הזכויות שמורות לאתר "אוהבים כדורעף"

free hit counter script